top of page

Grafisk arbeid/ Ide

Egenproduksjon av 

PR-kort, ble gjennomført med god fortjeneste til butikken.

bottom of page